Sengoku Basara Photos (All Characters Chibi)

Katakura Kojuro
Azai Nagamasa
Oichi
Date Masamune
Sanada Yukimura
Maeda Keiji
Chosokabe Motochika

Fuuma Kotarou
Akechi Mitsuhide
Hojo Ujimasa
Honda Tadakatsu
Honganji Kennyo
Imagawa Yoshimoto
Itsuki

Matsu
Maeda Toshiie
Mori Motonari
Mori Ranmaru
Nouhime

Oda Nobunaga

Sarutobi Sasuke
Shimazu Yoshihiro

Takeda Shingen

Tokugawa Ieyasu

Uesugi Kenshin

Miyamoto Musashi

Takenaka Hanbei

Toyotomi Hideyoshi

Zabbi

Matsunaga Hisahide

Sorry there is no pictures Kasuga chibi

4 komentar:

Arigatou-Gozaimasu sudah Komentar Postingku...